TỔNG THỜI GIAN BẢO HÀNH & BẢO TRÌ SẢN PHẨM LÀ 05 NĂM, CỤ THỂ NHƯ SAU

▪ BẢO HÀNH TRONG 02 NĂM ĐẦU:

– Nếu trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm xảy ra bất kỳ lỗi nào I DREAM sẽ cho kỹ sư lên khảo sát và sửa chữa hoàn toàn miễn phí, nếu không sửa được đạt chất lượng khách hàng yêu cầu, chúng tôi sẽ thay sản phẩm mới hoàn toàn 
– Cứ định kỳ 6 tháng 1 lần I DREAM sẽ cử kỹ sư đến nhà kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, nếu phát hiện lỗi (ngay cả khi khách hàng không nhận ra) chúng tôi cũng sẽ lập biên bản và sửa chữa ngay lập tức. Công tác này hoàn toàn miễn phí và sẽ đưa vào hợp đồng thi công như một điều khoản bắt buộc

▪ BẢO TRÌ TRONG 03 NĂM TIẾP THEO:

– Nếu trong quá trình khách hàng sử dụng sản phẩm xảy ra lỗi hoặc sau vài năm sử dụng khách hàng muốn làm mới lại sản phẩm (sơn lại, thay vật liệu phủ bề mặt..), I DREAM sẽ cho kỹ sư lên khảo sát và tiến hành sửa chữa hoặc làm mới với chi phí ưu đãi (chỉ tính phí vật liệu và hỗ trợ khách hàng về phí nhân công) 
– Cứ định kỳ 6 tháng 1 lần I DREAM sẽ cử kỹ sư đến nhà kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm, tư vấn cho khách hàng các phương án bảo trì sản phẩm (nếu cần thiết). Công tác này sẽ đưa vào hợp đồng thi công như một điều khoản bắt buộc.

Từ khóa

Tin liên quan