🔥 Một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu có thể giúp bạn thành công hay thăng tiến trong công việc đấy chính là phong thủy tại nơi làm việc.
🍟 Một trong những yếu tố quan trọng không thể thiếu có thể giúp bạn thành công hay thăng tiến trong công việc đấy chính là phong thủy tại nơi làm việc. Nên mỗi người luôn có mỗi mạng và tuổi khác nhau nên hướng đặc bàn làm việc cũng khác nhau. Vậy đặc hướng bàn làm việc theo tuổi như thế nào cho phù hợp phong thủy?

⭕ Dưới đây là 12 hướng đặt bàn làm việc bạn nên biết:

1. Hướng bàn làm việc thích hợp cho người tuổi Tý:
Giáp Tý:ngồi phía Đông Nam
Bính Tý: ngồi phía Chính Tây
Mậu Tý: ngồi phía Chính Bắc
Canh Tý: ngồi phía Chính Đông
Nhâm Tý: ngồi phía Đông Nam

2. Hướng bàn làm việc thích hợp cho người tuổi Sửu:
Ất Sửu: ngồi phía Đông Nam
Đinh Sửu ngồi phía Chính Tây
Kỷ Sửu: ngồi phía Chính Bắc
Tân Sửu: ngồi phía Chính Đông
Quý Sửu: ngồi phía Chính Nam.

3. Hướng bàn làm việc thích hợp cho người tuổi Dần:
Giáp Dần ngồi phía Đông Nam
Bính Dần: ngồi phía Chính Tây
Mậu Dần: ngồi phía Chính Đông
Canh Dần: ngồi phía Chính Đông
Nhâm Dần: ngồi phía Chính Nam

4. Hướng bàn làm việc thích hợp cho người tuổi Mão:
Ất Mão: ngồi phía Đông Nam
Đinh Mão: ngồi phía Tây Nam
Kỷ Mão: ngồi phía Chính Bắc
Tân Mão: ngồi phía Chính Đông
Quý Mão: ngồi phía Chính Nam

5. Hướng bàn làm việc thích hợp cho người tuổi Thìn:
Giáp Thìn: ngồi phía Chính Đông
Bính Thìn: ngồi phía Chính Bắc
Mậu Thìn: Ngồi phía Chính Tây
Canh Thìn: ngồi phía Đông Nam
Nhâm Thìn: ngồi phía Đông Bắc

6. Hướng bàn làm việc thích hợp cho người tuổi Tỵ:
Ất Tỵ: ngồi phía Đông Nam
Đinh Tỵ: ngồi phía Chính Tây
Kỷ Tỵ: ngồi phía Chính Bắc
Tân Tỵ: ngồi phía Chính Nam
Quý Tỵ: ngồi phía Chính Nam

7. Hướng bàn làm việc thích hợp cho người tuổi Ngọ:
Giáp Ngọ: ngồi phía Đông Nam
Bính Ngọ: ngồi phía Chính Tây
Mậu Ngọ: ngồi phía Chính Bắc
Canh Ngọ: ngồi phía Chính Đông
Nhâm Ngọ: ngồi phía Chính Nam

8. Hướng bàn làm việc thích hợp cho người tuổi Mùi:
Ất Mùi: ngồi phía Đông Nam
Đinh Mùi: ngồi phía Tây Nam
Kỉ Mùi: ngồi phía Chính Bắc
Tân Mùi: ngồi phía Chính Nam
Quý Mùi: ngồi phía Chính Nam

9. Hướng bàn làm việc thích hợp cho người tuổi Thân:
Giáp Thân: ngồi phía Đông Nam
Bính Thân: ngồi phía Chính Tây
Mậu Thân: ngồi phía Chính Bắc
Canh Thân: ngồi phía Chính Đông
Nhâm Thân: ngồi phía Chính Nam

10. Hướng bàn làm việc thích hợp cho người tuổi Dậu:
Ất Dậu: ngồi phía Đông Nam
Đinh Dậu: ngồi phía Chính Tây
Kỉ Dậu: ngồi phía Chính Bắc
Tân Dậu: ngồi phía Đông Nam
Quý Dậu: ngồi phía Chính Nam

11. Hướng bàn làm việc thích hợp cho người tuổi Tuất:
Giáp Tuất: ngồi phía Đông Nam
Bính Tuất: ngồi phía Chính Tây
Mậu Tuất: ngồi phía Chính Bắc
Canh Tuất: ngồi phía Đông Nam
Nhâm Tuất: ngồi phía Chính Nam

12. Hướng bàn làm việc thích hợp cho người tuổi Hợi:
Ất Hợi: ngồi phía Đông Nam
Đinh Hợi: ngồi phía Tây Bắc
Kỉ Hợi: ngồi phía Chính Bắc
Tân Hợi: ngồi phía Chính Đông
Quý Hợi: Chính Nam

Từ khóa

Tin liên quan